Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Priip

Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter benämns av EU som Priip. Priip är en förkortning av Packaged Retail Investment and Insurance-based Products.

Fakta om Priip

Utifrån EU-förordningen om Priip för icke professionella investerare ska de som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter tillhandahålla standardiserade faktablad.

Faktabladen ska innehålla information till hjälp för icke professionella investerare att förstå och jämföra liknande produkter och att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Priip-reglerna omfattar samtliga kapitalförsäkringar i de olika former av fond- och depåförsäkringar som Danica Pension erbjuder. Pensionsprodukter omfattas inte av Priip-regelverket.

Priip-faktablad för Danica Pensions produkter

Det finns inga dokument.
 

 

Information om investeringar inom produkterna

Enligt Priip-regelverket ska specifik information tillhandahållas för de möjliga investeringarna i produkterna. Information om möjliga investeringar i Danica Pensions produkter finner du nedan.

Specifik information för fonder

Den specifika information för fonder utgörs av fondernas UCITS-faktablad som går att söka fram med sökfältet nedan:

Sök Priips-fakta för en fond genom att skriva del av fondnamn eller ISIN-kod nedan.

Namn
Isin
Det finns inga dokument.

Specifik information för aktier och räntebärande instrument

Den specifika informationen för aktier och för räntebärande papper utgörs av de faktablad om respektive grupp nedan:

Det finns inga dokument.
 

Specifik information för strukturerade produkter

För strukturerade produkter och andra produkter som på egen hand omfattas av Priip-regelverket utgörs den specifika informationen av respektive instruments Priip-faktablad. Dessa tillhandahålls via aktuell produktleverantörs webbplats.

 

Priip-faktablad – Gamla versioner

Det finns inga dokument.
 

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00