Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Policy

SRI-policy

Danica Pension följer Danske Bank-koncernens policy för ansvarsfulla investeringar (SRI). Syftet med policyn är att försäkra oss om att våra kunders investeringar inte finns i företag som bryter mot internationella konventioner vad gäller mänskliga rättigheter, vapen, arbetsrätt, miljö och korruption. Policyn omfattar de produkter som vi är ansvariga för att förvalta.

På Danica Pension tror vi att ett ansvarsfullt arbetssätt är en förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande. Därför rimmar SRI-policyn väl med vårt mål att generera bästa möjliga avkastning för våra kunder. Vi investerar bara i företag som inte bryter mot FN:s principer på området och det omfattar också bankens egna säkerheter.

Screening av investeringar

Vi samarbetar med Ethix SRI Advisors, ett svenskt företag som är specialiserat på att regelbundet screena investeringar. Screeningen inkluderar företag på MSCI World Index och MSCI Emerging markets Index samt de största företagen som är noterade på de nordiska börserna. Screeningprocessen baseras på internationellt erkända riktlinjer för FN:s Human Rights Norms for Business från 2003 där FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag från 1976 ingår.

Utöver det baserar sig screeningen även på ett antal internationella konventioner som tillkommit inom SRI-området sedan 2003.

Om ett företag bryter mot dessa riktlinjer kommer vi att ha en dialog med företaget för att klargöra om de tänker förändra sitt sätt att arbeta på. Beroende på resultatet av denna dialog beslutar vi om att behålla eller sälja av våra investeringar i företaget.

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00