Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Ekonomisk trygghet med Danica Pensions livförsäkring

Danica Livförsäkring är en dödsfallsförsäkring för dig mellan 18 och 65 år som ger ekonomisk trygghet för dina närstående i händelse av din bortgång.

Ekonomisk trygghet med Danica Pensions livförsäkring

 

Din premie baseras på det försäkringsbelopp du väljer, din ålder och om du röker eller inte. Försäkringsbelopp kan väljas mellan 500 000 och 5 000 000 kronor (högst 2 000 000 kronor för dig som fyllt 60 år). Försäkringen gäller längst till och med den månad du fyller 70 år. Om du avlider under försäkringstiden betalas försäkringen ut som ett skattefritt engångsbelopp till de förmånstagare du valt.

För att teckna försäkringen krävs uppgifter om din hälsa. För försäkringsbelopp upp till 1 000 000 kronor behöver endast ett par hälsofrågor besvaras. Försäkringsbelopp över 1 000 000 kronor kräver en mer omfattande hälsodeklaration och eventuellt ett läkarutlåtande (som i så fall bekostas av Danica Pension).

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kommer du att bli kontaktad av en av våra medarbetare. Tillsammans kan ni diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst. Självklart är denna kontakt kostnadsfri och du förbinder dig inte till att köpa eller teckna något avtal.

Även övriga typer av frågor och synpunkter är välkomna här.

Ring oss

 0752-48 10 00

Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.