Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Ekonomisk trygghet med Danica Pensions livförsäkring

Danica Livförsäkring är en dödsfallsförsäkring för dig mellan 18 och 65 år som ger ekonomisk trygghet för dina närstående i händelse av din bortgång.

Ekonomisk trygghet med Danica Pensions livförsäkring

 

Din premie baseras på det försäkringsbelopp du väljer, din ålder och om du röker eller inte. Försäkringsbelopp kan väljas mellan 500 000 och 5 000 000 kronor (högst 2 000 000 kronor för dig som fyllt 60 år). Försäkringen gäller längst till och med den månad du fyller 70 år. Om du avlider under försäkringstiden betalas försäkringen ut som ett skattefritt engångsbelopp till de förmånstagare du valt.

För att teckna försäkringen krävs uppgifter om din hälsa. För försäkringsbelopp upp till 1 000 000 kronor behöver endast ett par hälsofrågor besvaras. Försäkringsbelopp över 1 000 000 kronor kräver en mer omfattande hälsodeklaration och eventuellt ett läkarutlåtande (som i så fall bekostas av Danica Pension).

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00