Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Klagomålshantering

Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. För det mesta kan detta enkelt klaras upp genom kontakt med Danica Pension. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende hos Danica Pension – så hjälps vi åt att reda ut problemet. Om olika meningar ändå kvarstår finns det andra möjligheter att få ärendet prövat.

Den som är missnöjd med Danica Pensions beslut i fråga som rör försäkringen kan kontakta klagomålsansvarig hos Danica Pension. Detta gör du enklast genom att skicka e-post till kundservice@danica.se märkt "Kundklagomålsansvarig", alternativt via brev till Danica Pension, Kundklagomålsansvarig, box 7523, 103 92 Stockholm, eller via telefon 0752 48 10 00.
 

Kvarstår problemet efter kontakt med kundklagomålsansvarig finns följande instanser till din hjälp


Konsumenternas försäkringsbyrå – för kostnadsfri rådgivning.
Box 24215, 104 51 Stockholm. Telefon 08 22 58 00.

Personförsäkringsnämnden – gällande medicinsk bedömning.
Box 24067, 104 50 Stockholm. Telefon 08 522 787 20.

Allmänna reklamationsnämnden – gällande vissa tvister där det inte krävs medicinsk bedömning.
Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon 08 508 860 00.

Allmän domstol – för att väcka talan mot Danica Pension.

Konsumentverket – gällande marknadsföringslagen.
Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771 525 525

Rättsskyddsförsäkring kan gälla vid tvist med försäkringsbolaget. 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kommer du att bli kontaktad av en av våra medarbetare. Tillsammans kan ni diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst. Självklart är denna kontakt kostnadsfri och du förbinder dig inte till att köpa eller teckna något avtal.

Även övriga typer av frågor och synpunkter är välkomna här.

Ring oss

 0752-48 10 00

Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.