Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Klagomålshantering

Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. För det mesta kan detta enkelt klaras upp genom kontakt med Danica Pension. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende hos Danica Pension – så hjälps vi åt att reda ut problemet. Om olika meningar ändå kvarstår finns det andra möjligheter att få ärendet prövat.

Den som är missnöjd med Danica Pensions beslut i fråga som rör försäkringen kan kontakta klagomålsansvarig hos Danica Pension (chefsjurist). Detta gör du enklast genom att skicka e-post till kundservice@danica.se märkt "Kundklagomålsansvarig", alternativt via brev till Danica Pension, Kundklagomålsansvarig, box 7523, 103 92 Stockholm, eller via telefon 0752 48 10 00.
 

Kvarstår problemet efter kontakt med kundklagomålsansvarig finns följande instanser till din hjälp


Konsumenternas försäkringsbyrå – för kostnadsfri rådgivning om pension, försäkring och skadereglering.
Box 24215, 104 51 Stockholm. Telefon 0200 22 58 00.

Personförsäkringsnämnden – gällande medicinsk bedömning.
Box 24067, 104 50 Stockholm. Telefon 08 522 787 20.

Allmänna reklamationsnämnden – gällande vissa tvister där det inte krävs medicinsk bedömning.
Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon 08 508 860 00.

Allmän domstol – för att väcka talan mot Danica Pension.

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771 42 33 00.
​Konsumentvägledningen i din kommun www.konsumentverket.se.

Rättsskyddsförsäkring kan gälla vid tvist med försäkringsbolaget. 

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00