Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Fem hållbara granskningar för en bättre pension

Krångligt att välja hållbara fonder? Hållbarhet är ett vitt begrepp och det kan vara svårt att veta hur hållbara fondernas placeringar är. För att underlätta för dig som vill spara hållbart får du tillgång till fem externa och oberoende hållbarhetsgranskningar som du kan utgå ifrån i ditt fondval. Med hjälp av hållbarhetsgranskningarna kan du enkelt jämföra fonderna och se aktuella hållbarhetsbetyg.


Fem oberoende hållbarhetsgranskningar

ISS Ethix Fund Screening

Analysföretaget ISS-Ethix SRI Advisors är specialiserat på att screena fonder ur ett hållbarhets-perspektiv. Screeningen visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms bryta mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption, kontroversiella vapen och arbetsrätt. Metoden bygger på både FN:s och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och är standard för investerare i Norden.

ISS Ethix Pooled Engagement
Danica Pension ingår i ISS Ethix – Pooled Engagement. Det innebär att Danica Pension tillsammans med andra institutionella kapitalägare, genom ISS-Ethix, proaktivt och reaktivt påverkar bolag i de frågor som fångas upp via Norm-Based Screening, samma screening som ligger till grund för ISS Ethix Fund Screening.

Läs mer  
 

Morningstar Sustainability Rating

  • Morningstar är ett världsledande analysföretag som jämför och graderar fonder ut ett hållbarhetsperspektiv. I bedömningen ingår bland annat sociala frågor, bolagsstyrning och hänsyn till miljön. Bedömningen består av både hållbarhetsbetyg och hållbarhetsriskvärde.
  • Hållbarhetsbetyget visas i form av jordglober, där 1 är sämst och 5 är bäst. Med hjälp av antalet jordglober ser du hur bolagen i fonden hanterar hållbarhetsrisker jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori.
  • Hållbarhetsriskvärdet visar däremot hur mycket hållbarhetsrisk fondens innehav utgör jämfört med innehav i alla andra fonder, oavsett kategori.
Läs mer  
 

ESG-fokus

Det världsledande utvärderingsföretaget Sustainalytics gör så kallade ESG-analyser av bolag över hela världen. Analyserna visar hur fondens bolag arbetar med hållbarhet utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).

Läs mer  
 

PRI – FN:s regelverk för ansvarsfulla investeringar

Vi visar vilka fondbolag som har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Syftet med PRI är att integrera hållbarhetsfrågorna både inför och efter en investering. Målet är att öka kunskapen och förståelsen för en hållbar utveckling inom vår bransch.

Läs mer  
 

Swesifs hållbarhetsprofil

Vi visar även vilka fondbolag som är anslutna till Swesif – ett oberoende forum för hållbara investeringar. Swesif har tagit fram faktabladet ”hållbarhetsprofilen”, där du som sparare på ett enkelt sätt kan se hur fondbolagen jobbar med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Profilen beskriver tre strategier: välja in, välja bort, påverka och följa internationella standarder.

Läs mer    
 

Våra Svanenmärkta fonder

Utöver våra hållbarhetsgranskningar har vi dessutom ett par Svanenmärkta fonder. I dag finns det ett fåtal fonder som blivit Svanenmärkta och vi är stolta över att ett par av dem finns i vårt sortiment. Kravet för att en fond ska bli Svanenmärkt är bland annat att den investerar i företag som aktivt jobbar med hållbarhet och att den helt avstår från att investera i företag som sysslar med exempelvis kol, tobak och vapen.

Läs mer

 

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00