Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Danica Pension, Sverige

Information om behandling av personuppgifter avseende Danica Pensions pensionsprodukter

I tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, den information som finns tillgänglig på www.danicapension.se/gdpr gäller följande information för Danica Pensions behandling av personuppgifter avseende pensionsprodukter.

  • Personuppgifter inhämtas även från Bolagsverket i förekommande fall för att till exempel kontrollera vem som har rätt att företräda bolaget.

  • Vi behandlar även personuppgifter, till exempel namn, personnummer, medborgarskap, adress, hemvist och kontaktuppgifter, om försäkrad (om annan än försäkringstagare), premiebetalare (om annan än försäkringstagare), förmånstagare (i tillämpliga fall), samt kontaktperson för företaget (i förekommande fall).

  • Vi behandlar även bl.a. uppgifter om ditt yrke, försäkringsmoment, uppgifter rörande din hälsa (i förekommande fall), förmånstagarförordnande (i förekommande fall), betalnings- och utbetalningsuppgifter, skattehemvist, samt (i förekommande fall) uppgifter rörande personer i en politiskt utsatt ställning (PEP).

  • Om du har samtyckt till behandlingen av hälsouppgifter gäller följande:

    Innan du har tecknat en pensionsprodukt hos oss utgör ditt samtycke laglig grund för behandlingen av hälsouppgifter. När du har tecknat en pensionsprodukt med oss är laglig grund för behandlingen av hälsouppgifter att behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

    Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Återkallande av samtycket avser framtida behandlingar och påverkar inte lagligheten av behandlingar som har utförts med stöd av lämnat samtycke.

Personuppgiftsansvarig:

Danica Pension, 516401-6643

Norrmalmstorg 1

Box 7523

103 92 Stockholm

Kontaktuppgifter till Danica Pension och vårt dataskyddsombud framgår av den allmänna informationstexten.

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00