Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Bättre överblick och kontroll över dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 blir det enklare för dig som kund i Danica Pension att få överblick och kontroll över de personuppgifter som vi har registrerat om dig, och att få veta hur vi använder dem. Bakgrunden är EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR – General Data Protection Regulation, som kommer att träda i kraft samma datum. Reglerna gäller alla företag, organisationer och offentliga institutioner i EU.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter som vi vanligtvis registrerar är ditt namn, din adress, uppgifter som är nödvändiga för dina produkter och tjänster och din ekonomi.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar och använder information om dig för att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning och lösningar, skydda din ekonomi och uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss som finansiellt institut.

Det betyder att vi registrerar och använder personuppgifter om dig när:

  • du har ingått eller överväger att ingå ett avtal med oss för en tjänst eller produkt
  • du har gett oss samtycke att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål
  • det är vår rättsliga skyldighet.

Bättre överblick

I vår ”Information om Danica Pensions behandling av personuppgifter” nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Som privatperson kan du från den 25 maj beställa en översikt över de personuppgifter vi har om dig.

Påverkar de nya reglerna företag?

Om du är en enskild näringsidkare omfattar de nya reglerna även dig som företagskund. Reglerna gäller nämligen alla personuppgifter som avser en fysisk person, även den information som vi har om ditt företag. Reglerna gäller inte information om andra typer av företag.

Är du som person knuten till ett företag som är kund hos oss?

Om du som person är knuten till ett företag som är kund hos oss, omfattar reglerna de personuppgifter vi har om dig i detta avseende. Det kan till exempel vara om du är ägare, firmatecknare, kontaktperson eller fullmaktshavare för ett företag, och vi därför har personuppgifter om dig.

Vill du veta mer?

Du behöver inte göra något när det gäller de nya reglerna, men om du vill veta mer om vilka personuppgifter vi normalt registrerar, kan du klicka på länken nedan till vår ”Information om Danica Pensions behandling av personuppgifter”:

Läs mer om Danica Pensions behandling av personuppgifter.

Läs mer om hantering av personuppgifter för pensionsförsäkring.

Läs mer om hantering av personuppgifter för kapitalförsäkring.

Läs mer om hantering av personuppgifter för livförsäkring.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Danica Pensions kundservice på 0752 48 10 00.

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00