Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00


Danica Pensions resa med nya ägare fortsätter in i framtiden med ett nytt namn. I början av 2020 blir Danica Pension – Futur Pension 

Danica Pension har expanderat snabbt sedan starten 1999 och fokuserar nu på sin oberoende position. Bolaget kommer att investera ytterligare i teknisk utveckling av plattformen, som varit en avgörande del i Danica Pensions snabba expansion.


Danica Pension har som leverantör av bland annat investeringsprodukter till pensions- och sparkunder via förmedlare, valcentraler och depåinstitut byggt verksamheten på transparens, oberoende och kostnadseffektivitet.

”En avgörande styrka har sedan start varit vår litenhet i förhållande till vår kapacitet och omsättning. Den här skalbarheten i vår plattform är en viktig förutsättning för vår snabba expansion, vilket ger en effektivitet som slår igenom både på pris och kvalitet,”
förklarar Claes Carlson VD för Danica Pension, och fortsätter:

”I och med ägarbytet och som en del av överenskommelsen tar vi också tillfället i akt att byta till ett namn och en visuell identitet som ligger mer i linje med vår ambition och våra värderingar. Det handlar om en förmåga och ett engagemang att sätta sig in i människors behov, att se runt hörnet, och att skapa fungerande och långsiktiga lösningar. Futur Pension vill att våra kunder ska ha frihet att välja det liv de vill leva i framtiden. Vårt bidrag är att skapa förutsättningar för ett fruktsamt sparande – något som utgör en nödvändig del för människors frihet.”


Danica Pension har sedan 2 maj i år nya ägare i form av Polaris och Acathia Capital. Polaris är ett dansk-svenskt private equity-företag med säte i Köpenhamn som investerar i medelstora bolag i Norden. Acathia Capital är specialiserat på investeringar i den europeiska finanssektorn. Namnbytet är en del av överenskommelsen i samband med att Danske Bank sålde Danica Pension.

 

Frågor och svar

Vad innebär det för mig som kund att Danica Pension Sverige har fått nya ägare?

Som kund behöver du inte göra någonting alls. Försäljningen innebär inga förändringar i vare sig avtal eller villkor. Och även framgent kommer Danica Pension att ha ett nära samarbete med Danske Bank.
 

Vilka är köparna?

Danica Pension köps av Polaris tillsammans med Acathia Capital. Polaris är en dansk-svensk kapitalfond med huvudsäte i Köpenhamn som investerar i medelstora bolag i Norden. Polaris har funnits sedan 1998. Acathia Capital är specialiserat på investeringar i Europas finanssektorer och har 14 års erfarenhet i branschen.
 

Varför säljer Danske Bank Danica Pension Sverige?

Danica Pension Sverige är ett helsvenskt bolag som endast agerat på den svenska marknaden. I Danske Bank-koncernen finns även Danica Pension som egna bolag i Danmark och i Norge. Den svenska marknaden skiljer sig dock från den i Danmark och Norge. Med försäljningen kan Danske Bank därmed fokusera sin pensionsverksamhet på marknaderna i Danmark och Norge samtidigt som de får en god samarbetspartner med ett eget fokus på den svenska marknaden.
 

Varför sker försäljningen just nu?

Danica Pension Sverige har en stark premietillväxt och en stabil produktplattform. Men Danica Pension Sverige har en annan affärsmodell än motsvarigheterna i Danmark och Norge så när en affär som garanterade fortsatt gott samarbete möjliggjordes, visade det sig att denna lösning inte bara skulle gynna säljare och köpare utan även kunderna.
 

Betyder försäljningen att Danske Bank upphör med pensioner på den svenska marknaden?

Ja, Danske Bank kommer dock fortfarande att ha ett nära samarbete med företaget och säkerställa ett fortsatt utbud och utveckling av pensionslösningar till de svenska Danske Bank-kunderna.
 

Vad händer med Danica Pension anställda?

Danica Pension har i dag cirka 60 medarbetare och samtliga följer med till det nya företaget.


Hur många svenska kunder har Danica Pension Sverige och vad innebär detta för dem, behöver de göra något?

Danica Pension Sverige har cirka 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. För dem betyder det att det kommer en ny ägare som kan sätta ytterligare kraft bakom utvecklingen av företaget och de pensionslösningar som kunderna redan i dag är nöjda med. Försäljningen sker för att vi ser det som en bra lösning för kunderna. Som en del av avtalet ingår Danica Pension Sverige och Danske Bank ett samarbetsavtal om ett fortsatt nära samarbete när det gäller produkterbjudande och utveckling av nya lösningar till kunderna.
 

På vilket sätt kan affären påverka Danske Banks kunder i Sverige?

Danske Bank erbjuder fortsatt samma spar- och pensionsprodukter, eftersom vi säkerställt att det goda samarbetet kommer att fortsätta även efter försäljningen. Den nya ägaren kommer att kunna vidareutveckla plattformen ytterligare, vilket ger banken ännu bättre förutsättningar för att erbjuda rådgivning och lösningar till kunderna.
 

Vad händer med namnet Danica Pension i Sverige?

Danica Pension Sverige kommer som en del av avtalet att omprofileras. Det nya namnet kommer vara Futur Pension.
 

När byter Danica Pension namn?

Danica Pension kommer byta till Futur Pension i början på 2020.

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00