Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Polaris och Acathia Capital köper Danica Pension

1999 bildade Danske Bank-koncernen Danica Pension Sverige som ett helsvenskt dotterbolag till Danica Pension Danmark. Efter snart 20 år på den svenska marknaden har Danica Pension Sverige haft en mycket god utveckling. Pensionsmarknaden i Sverige skiljer sig dock åt från den danska, det gör att både Danica Pension Sverige och Danske Bank-koncernen ser att Danica Pension Sverige har bäst förutsättningar till fortsatt god utveckling med en annan typ av ägare.

Arbetet med att hitta en ny ägare har haft som huvudmål att säkerställa Danica Pensions fortsatt goda utveckling, att garantera ett gott samarbete med Danske Bank, och att ägarbytet ska vara bra för kunderna. Polaris, i samarbete med Acathia Capital, erbjuder en ny ägarstruktur som mycket väl lever upp till dessa mål. Polaris är en dansk-svensk kapitalfond med huvudsäte i Köpenhamn som investerar i medelstora bolag i Norden. Polaris har funnits sedan 1998. Acathia Capital är specialiserat på investeringar i Europas finanssektorer och har 14 års erfarenhet i branschen.


Frågor och svar

Vad innebär det för mig som kund att Danica Pension Sverige har fått nya ägare?

Som kund behöver du inte göra någonting alls. Försäljningen innebär inga förändringar i vare sig avtal eller villkor. Och även framgent kommer Danica Pension att ha ett nära samarbete med Danske Bank.

Vilka är köparna?

Danica Pension köps av Polaris tillsammans med Acathia Capital. Polaris är en dansk-svensk kapitalfond med huvudsäte i Köpenhamn som investerar i medelstora bolag i Norden. Polaris har funnits sedan 1998. Acathia Capital är specialiserat på investeringar i Europas finanssektorer och har 14 års erfarenhet i branschen.

Varför säljer Danske Bank Danica Pension Sverige?

Danica Pension Sverige är ett helsvenskt bolag som endast agerat på den svenska marknaden. I Danske Bank-koncernen finns även Danica Pension som egna bolag i Danmark och i Norge. Den svenska marknaden skiljer sig dock från den i Danmark och Norge. Med försäljningen kan Danske Bank därmed fokusera sin pensionsverksamhet på marknaderna i Danmark och Norge samtidigt som de får en god samarbetspartner med ett eget fokus på den svenska marknaden.

 

Varför sker försäljningen just nu?

Danica Pension Sverige har en stark premietillväxt och en stabil produktplattform. Men Danica Pension Sverige har en annan affärsmodell än motsvarigheterna i Danmark och Norge så när en affär som garanterade fortsatt gott samarbete möjliggjordes visade det sig att denna lösning inte bara skulle gynna säljare och köpare utan även kunderna.
 

Vad är försäljningspriset?

Det överenskomna priset är cirka 2,6 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 1,9 miljarder DKK.
 

Betyder försäljningen att Danske Bank upphör med pensioner på den svenska marknaden?

Ja, Danske Bank kommer dock fortfarande att ha ett nära samarbete med företaget och säkerställa ett fortsatt utbud och utveckling av pensionslösningar till de svenska Danske Bank-kunderna.
 

Vad händer med Danica Pension anställda?

Danica Pension har i dag cirka 60 medarbetare och samtliga följer med till det nya företaget.
 

Beror försäljningen på dåliga intäkter?

Nej, vi är stolta över den tillväxt och den starka plattform som Danica Pension byggt upp på den svenska marknaden. Först och främst är detta det rätta utifrån ett kundperspektiv. Kombinationen av rätt pris och att detta ger Danica Pension och Danske Bank möjligheten till skilda fokus, men med fortsatt gott samarbete, gör att detta blir rätt för samtliga parter.
 

Är detta en åtgärd som ska underlätta för Danske Bank i samband med eventuella böter i Estlandshärvan

Nej, försäljningen sker för att det är det rätta utifrån ett kundperspektiv, både för de svenska kunderna och kunderna i Danmark och Norge. Kombinationen av rätt pris och att detta ger Danica Pension och Danske Bank möjligheten till skilda fokus, men med fortsatt gott samarbete, gör att detta blir rätt för samtliga parter. Danske Bank är en mycket välkapitaliserad bank även före denna försäljning.
 

Hur många svenska kunder har Danica Pension Sverige och vad innebär detta för dem? Behöver de göra något?

Danica Pension Sverige har cirka 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. För dem betyder det att det kommer en ny ägare som kan sätta ytterligare kraft bakom utvecklingen av företaget och de pensionslösningar som kunderna redan i dag är nöjda med. Försäljningen sker för att vi ser det som en bra lösning för kunderna. Som en del av avtalet ingår Danica Pension Sverige och Danske Bank ett samarbetsavtal om ett fortsatt nära samarbete när det gäller produkterbjudande och utveckling av nya lösningar till kunderna.
 

På vilket sätt kan affären påverka Danske Banks kunder i Sverige?

Danske Bank erbjuder fortsatt samma spar- och pensionsprodukter, eftersom vi säkerställt att det goda samarbetet kommer att fortsätta även efter försäljningen. Den nya ägaren kommer att kunna vidareutveckla plattformen ytterligare, vilket ger banken ännu bättre förutsättningar för att erbjuda rådgivning och lösningar till kunderna.
 

Vad händer med namnet Danica Pension i Sverige?

Danica Pension Sverige kommer som en del av avtalet att omprofileras första halvåret 2020.
 

När byter Danica Pension ägare och namn?

Danica Pension bytte ägare 2 maj, efter det att Finansinspektionen och Konkurrensverket godkänt affären. Danica Pension kommer därefter få ett nytt namn under första halvåret 2020.

Påverkar försäljningen av Danica Pension Sverige det danska eller det norska bolaget?

Försäljningen påverkar varken det danska eller det norska bolaget.
 

Krävde affären myndigheternas godkännande?

Ja, affären krävde godkännande från Finansinspektionen och Konkurrensverket.
 

Hur hänger Danica Pension Sverige ihop med Danske Bank och Danica Pension Danmark respektive Norge?

Danica Pension Sverige var, före försäljningen, liksom bolaget i Norge ett dotterbolag till Danica Pension Danmark. Danica Pension Danmark ägs i sin tur av Danske Bank Danmark. Danske Bank Danmark är även moderbolag till Danske Bank Sverige. Danica Pension Sverige delar samma vision att skapa finansiell trygghet och bra kundupplevelser för våra kunder som resten av Danica Pension. Danica Pension Sverige har en egen plattform, och är endast i begränsad omfattning integrerad med den danska verksamheten.
 

Vad är skillnaden mellan affärsmodellen i Danica Pension Sverige och den i Danmark eller i Norge?

Danica Pension Sverige har varit duktiga på att bygga upp sin verksamhet som leverantör av bland annat investeringsprodukter till pensions- och sparkunder från förmedlare, valcentraler och depåinstitut. Det är en helt annan affärsmodell än den som finns i Danmark och Norge där Danica Pension erbjuder produkter och rådgivning när det gäller kundernas samlade ekonomiska trygghet, inklusive pensioner.  Samtidigt är företagsmarknaden i Sverige starkt koncentrerad på stora arbetsmarknadsavtal, medan det i Danmark och Norge är det enskilda företaget som själv väljer leverantör till medarbetarna.
 

Ville Danske Bank sälja eller fick de ett bra erbjudande?

Danske Bank kom fram till att både banken, kunderna och Danica Pension skulle tjäna på att det kom en ny ägare som kan säkerställa den fortsatta utvecklingen. Men det handlar självklart även om rätt pris.
 

På vilket sätt påverkas Danske Bank i Sverige av försäljningen?

Försäljningen har mycket begränsad påverkan. Samarbetet kommer att fortsätta oförändrat med Danica Pension Sverige med ny ägare och nytt namn. Vi ingår ett samarbetsavtal som en del av affären. Över tid kan den nya ägarens utveckling av plattformen innebära ännu bättre lösningar för kunder i Danske Bank Sverige.

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00