Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Oberoende fondutbud med hållbarhetsgranskning

Eftersom dina fondval varken blir bättre eller enklare om du har hundratals fonder att välja mellan
erbjuder dig Danica Pension ett överskådligt fondutbud med noga utvalda kvalitetsfonder.

För att garantera att fondutbudet väljs fritt utifrån det bästa på marknaden låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen – detta Oberoende Urval är en av våra trygghetstjänster. En annan trygghetstjänst är Hållbarhetsgranskning som innebär att vi tillhandahåller fem olika hållbarhetsgranskningar, så att du enkelt kan använda hållbarhet som ett urvalskriterium i dina fondval. Läs mer om våra trygghetstjänster här.


För vissa avtalspensioner och försäkringsförmedlarbolag har avtalsparterna, respektive bolagen, satt egna kriterier för hur fondutbuden ska utformas.
För dessa försäkringar har Danica Pension anpassade fondutbud.

Danica Pensions fondutbud för försäkringar distribuerade av

Danica Pension & Danske Bank

Danica Pensions fondutbud för försäkringar distribuerade av

Carnegie
Max Matthiessen
Söderberg & Partners
Övriga Förmedlare

Danica Pensions fondutbud för avtalspension

Avtalspension BTP 1
Avtalspension FTP 17
Avtalspension ITP via Collectum
Avtalspension ITP via Valcentralen
Avtalspension GTP (tidigare KAP)
Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL


 

Avtalspension KTP 1
Avtalspension PA 16
Avtalspension PA-KFS 09
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension Övriga

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00