Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Oberoende fondutbud med hållbarhetsgranskning

Eftersom dina fondval varken blir bättre eller enklare om du har hundratals fonder att välja mellan erbjuder dig Danica Pension fondutbud med ett mindre antal noga utvalda kvalitetsfonder.

För att garantera att fondutbudet väljs fritt utifrån det bästa på marknaden låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen – detta Oberoende Urval är en av våra trygghetstjänster.

En annan trygghetstjänst är Hållbarhetsgranskning som granskar, och ger fonderna rating, utifrån ett internationellt regelverk ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gör det enkelt för dig att anpassa dina fondval med hållbarhet som ett urvalskriterium.

Mer om våra trygghetstjänster kan du läsa här

För vissa avtalspensioner och försäkringsförmedlarbolag har avtalsparterna, respektive bolagen, satt egna kriterier för hur fondutbuden ska utformas. För dessa försäkringar har Danica Pension anpassade fondutbud.

Välj vilket av Danica Pensions fondutbud du vill se nedan

Fondutbud – Avtalspension BTP 1

Danica Pensions fondutbud för avtalspension BTP 1.

Fondutbud – Avtalspension FTP 12

Danica Pensions fondutbud för avtalspension FTP 12.

Fondutbud – Avtalspension ITP via Collectum

Danica Pensions fondutbud för avtalspension ITP via Collectum.

Fondutbud – Avtalspension ITP via Valcentralen

Danica Pensions fondutbud för Avtalspension ITP via Valcentralen.

Fondutbud – Avtalspension KAP

Danica Pensions fondutbud för avtalspension KAP.

Fondutbud – Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL

Danica Pensions fondutbud för avtalspension KAP-KL/AKAP-KL.

Fondutbud – Avtalspension KTP

Danica Pensions fondutbud för avtalspension KTP.

Fondutbud – Avtalspension PA 16

Danica Pensions fondutbud för avtalspension PA 16.

Fondutbud – Avtalspension PA-KFS 09

Danica Pensions fondutbud för avtalspension PA-KFS 09.

Fondutbud – Avtalspension SAF-LO

Danica Pensions fondutbud för avtalspension SAF-LO.

Fondutbud – Avtalspension Övriga
Danica Pensions fondutbud för avtalspensioner utan avtalspartsspecifika urvalskriterier.
Fondutbud – Carnegie

Danica Pensions fondutbud för försäkringar förmedlade av Carnegie.

Fondutbud – Danica Pension & Danske Bank

Danica Pensions fondutbud för försäkringar förmedlade av Danica Pensions och Danske Banks rådgivare.

Fondutbud – Max Matthiessen

Danica Pensions fondutbud för försäkringar förmedlade av Max Matthiessen.

Fondutbud – Söderberg & Partners

Danica Pensions fondutbud för försäkringar förmedlade av Söderberg & Partners.

Fondutbud – Övriga Förmedlare

Danica Pensions fondutbud för försäkringar via försäkringsförmedlare och avtalspensioner utan egenkomponerade fondutbud.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kommer du att bli kontaktad av en av våra medarbetare. Tillsammans kan ni diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst. Självklart är denna kontakt kostnadsfri och du förbinder dig inte till att köpa eller teckna något avtal.

Även övriga typer av frågor och synpunkter är välkomna här.

Ring oss

 0752-48 10 00

Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.