Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

CB Save Earth Fund RC

Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

 Öppna utskriftsvänlig sida 

Fondstrategi

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2018-11-12 (EUR) 16,08
Morningstarkategori Branschfond, miljö
ISIN LU0354788688
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI World
Webbsida N/A
Startdatum 2008-06-09
Förvaltat kapital, milj. 568 SEK
Normanbelopp 13 533 SEK
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag CB Asset Management AB
Förvaltningsavgift 1,00 %
Ordinarie årlig avgift 1,66 %
Rabatterad årlig avgift 1,66 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,81
Volatilitet 10,63
Genomsnittlig årlig avkastning 7,73 %
Tracking error 5,72
Informationskvot -0,49

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 11 %
Hållbarhetsvärde 51,86
Baserat på 87 % av fondkapitalet
ESG fokus
Hållbarhetsvärde per 2018-09-30

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Ethix Fund Screening

Ethix
Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.
Läs mer

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.
Läs mer

Svanenmärkt fond

Svanenmärkt fond
  • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska (se frågor och svar).
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
  • Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Fondutveckling 2018-10-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

Låg risk
Hög risk
1
2
3
4
5
6
7

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 94,73
Övrigt 4,16
Räntebärande och likvida medel 1,11

Avkastning

  2013 2014 2015 2016 2017
Avkastning i % 21,24 18,79 6,24 6,67 16,23
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 1,40 0,95 -7,36 -4,26
Jmfindex 9,24 0,05 -4,64 1,87
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 1,26 25,39 60,34 76,51
Jmfindex 10,52 35,85 91,95 159,16

Regioner

10 största innehav

Stewart Investors AsiaPac Sust B Acc GBP 8,94 %
Ansys Inc 4,75 %
Xylem Inc 4,69 %
IDEX Corp 4,42 %
Danaher Corp 4,40 %
Roper Technologies Inc 4,38 %
Tomra Systems ASA 3,35 %
Halma PLC 3,34 %
A.O. Smith Corp 3,32 %
Infineon Technologies AG 3,00 %
Övriga innehav är fördelade på 28 värdepapper 50,88 %

Sektorallokering

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00